Dầu Alkan – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Dầu Nền Cơ Bản Trong Sản Xuất Mỹ...

Liên hệ: 0917812255

Dầu Alkan – Dầu Nền Trong Sản Xuất Mỹ Phẩm

INCI name: C15-19 Alkane

Tính chất vật lí: có dạng chất lỏng trong suốt không màu, không mùi

Ứng dụng: là dầu nền trong sản xuất mỹ phẩm

Tỉ lệ sử dụng: 1 – 30%

Xuất xứ: Pháp

0968406499
Liên hệ